Wednesday, June 07, 2006

Urip Waton Nggelinding

poto monumen tugu yogja, dijupuk sekitar jam papat esuk tanggal telu sasi juni taon rong ngewu enem. bar njupuk poto iki aku diganggu bencong ning ngarepe sekolah dasar tarakanita bumijo, jan.. kangkrengane!


"nggelinding'e wong dhuwur iso mabur, nggelindinge wong ngisor mung iso ndlosor". Sing nggambar tembok kuwi sapa tho? apik men..

5 Comments:

At 08 June, 2006 14:15, Blogger Diyan said...

Ciko, njenengan sik ning yujo opo wes bali? kae gununge mbledos ora mbok jupuk sisan photo-ne???

 
At 08 June, 2006 14:37, Blogger Ciko said...

Diyan, dalem sampun wangsul dumugi Jkt. Pingin foto-foto sih.. tapi wedhi kecripatan Merapi.. hiii..

 
At 09 June, 2006 13:56, Blogger MP Rosalina said...

Wah Cik. Payu juga karo bencong ya.Hehehhee

 
At 09 June, 2006 15:12, Blogger Ciko said...

asem ke ya..
sing penting tresna..
hahaha..

 
At 20 June, 2006 02:21, Blogger Ciko said...

Bantul Forever:

Bantuan ora mili saklawase,
saiki wektune tumandang gawe.
Nek nyerah tambah parah,
Nek nunggu ra bakal maju.

(Bantuan tidak datang selamanya,
sekarang waktunya untuk bekerja.
Jika menyerah lebih parah,
Jika menunggu tidak akan maju.)

 

Post a Comment

<< Home